Sql'de kullandığımız bir tablo yapısını c# ortamında bir class halinde kullanmak isteyebiliriz.
Bu tabloyu hazırlerken harcadığımız vakiti birde kod tarafında harcamak yerine sql'de yazacağımız bilindik bir query ile kolayca elde edebiliriz.

declare @TableName sysname = 'TablaName'
declare @Result varchar(max) = 'public class ' + @TableName + '
{'

select @Result = @Result + '
  public ' + ColumnType + NullableSign + ' ' + ColumnName + ' { get; set; }
'
from
(
  select 
    replace(col.name, ' ', '_') ColumnName,
    column_id ColumnId,
    case typ.name 
      when 'bigint' then 'long'
      when 'binary' then 'byte[]'
      when 'bit' then 'bool'
      when 'char' then 'string'
      when 'date' then 'DateTime'
      when 'datetime' then 'DateTime'
      when 'datetime2' then 'DateTime'
      when 'datetimeoffset' then 'DateTimeOffset'
      when 'decimal' then 'decimal'
      when 'float' then 'float'
      when 'image' then 'byte[]'
      when 'int' then 'int'
      when 'money' then 'decimal'
      when 'nchar' then 'char'
      when 'ntext' then 'string'
      when 'numeric' then 'decimal'
      when 'nvarchar' then 'string'
      when 'real' then 'double'
      when 'smalldatetime' then 'DateTime'
      when 'smallint' then 'short'
      when 'smallmoney' then 'decimal'
      when 'text' then 'string'
      when 'time' then 'TimeSpan'
      when 'timestamp' then 'DateTime'
      when 'tinyint' then 'byte'
      when 'uniqueidentifier' then 'Guid'
      when 'varbinary' then 'byte[]'
      when 'varchar' then 'string'
      else 'UNKNOWN_' + typ.name
    end ColumnType,
    case 
      when col.is_nullable = 1 and typ.name in ('bigint', 'bit', 'date', 'datetime', 'datetime2', 'datetimeoffset', 'decimal', 'float', 'int', 'money', 'numeric', 'real', 'smalldatetime', 'smallint', 'smallmoney', 'time', 'tinyint', 'uniqueidentifier') 
      then '?' 
      else '' 
    end NullableSign
  from sys.columns col
    join sys.types typ on
      col.system_type_id = typ.system_type_id AND col.user_type_id = typ.user_type_id
  where object_id = object_id(@TableName)
) t
order by ColumnId

set @Result = @Result + '
}'

print @Result

Böylece kod tarafında hazırlamış olduğumuz sql tablosunun class olarak çıktısını almış olduk.

Samet ÇINAR Hakkında

2010 senesinden bu yana hem tam zamanlı hemde freelance olarak Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak çalışmaktayım. Her gün daha güzel geliştirmeler yapmak için araştırıp öğrenmeyi, öğrendiklerimi aktarmayı çok seviyorum.

İLGİLİ YAZILAR

YORUMLAR

xdevx

29.7.2016

çok işe yarar birşey ama stilleri bozuluyor gibi class yan yana çıkıyo

SAMET ÇINAR

27.9.2018

Yeni tasarım ile bu sorun çözüldü @XDEVX

Yorum Yap