Sql Table Fields Generate C# Class

Sql'de kullandığımız bir tablo yapısını c# ortamında bir class halinde kullanmak isteyebiliriz.
Bu tabloyu hazırlerken harcadığımız vakiti birde kod tarafında harcamak yerine sql'de yazacağımız bilindik bir query ile kolayca elde edebiliriz.

declare @TableName sysname = 'TablaName'
declare @Result varchar(max) = 'public class ' + @TableName + '
{'

select @Result = @Result + '
  public ' + ColumnType + NullableSign + ' ' + ColumnName + ' { get; set; }
'
from
(
  select 
    replace(col.name, ' ', '_') ColumnName,
    column_id ColumnId,
    case typ.name 
      when 'bigint' then 'long'
      when 'binary' then 'byte[]'
      when 'bit' then 'bool'
      when 'char' then 'string'
      when 'date' then 'DateTime'
      when 'datetime' then 'DateTime'
      when 'datetime2' then 'DateTime'
      when 'datetimeoffset' then 'DateTimeOffset'
      when 'decimal' then 'decimal'
      when 'float' then 'float'
      when 'image' then 'byte[]'
      when 'int' then 'int'
      when 'money' then 'decimal'
      when 'nchar' then 'char'
      when 'ntext' then 'string'
      when 'numeric' then 'decimal'
      when 'nvarchar' then 'string'
      when 'real' then 'double'
      when 'smalldatetime' then 'DateTime'
      when 'smallint' then 'short'
      when 'smallmoney' then 'decimal'
      when 'text' then 'string'
      when 'time' then 'TimeSpan'
      when 'timestamp' then 'DateTime'
      when 'tinyint' then 'byte'
      when 'uniqueidentifier' then 'Guid'
      when 'varbinary' then 'byte[]'
      when 'varchar' then 'string'
      else 'UNKNOWN_' + typ.name
    end ColumnType,
    case 
      when col.is_nullable = 1 and typ.name in ('bigint', 'bit', 'date', 'datetime', 'datetime2', 'datetimeoffset', 'decimal', 'float', 'int', 'money', 'numeric', 'real', 'smalldatetime', 'smallint', 'smallmoney', 'time', 'tinyint', 'uniqueidentifier') 
      then '?' 
      else '' 
    end NullableSign
  from sys.columns col
    join sys.types typ on
      col.system_type_id = typ.system_type_id AND col.user_type_id = typ.user_type_id
  where object_id = object_id(@TableName)
) t
order by ColumnId

set @Result = @Result + '
}'

print @Result

Böylece kod tarafında hazırlamış olduğumuz sql tablosunun class olarak çıktısını almış olduk.

Yorumlar

 1. xdevx 29.7.2016

  çok işe yarar birşey ama stilleri bozuluyor gibi class yan yana çıkıyo

Yorum Yaz